top of page

A Biobank Szabvány

A Biobankok szabályos működésére vonatkozó általános követelményeket az ISO 20387 szabvány tartalmazza. Minden olyan szervezetnek eszerint a szabvány szerint kell a munkafolyamatait kialakítania, amely biobankot működtet - úgymint többsejtű organizmusok (ember, állat, növény, gomba) és mikroorganizmusokból származó biológiai minták - kutatás-fejlesztés érdekében. A szabványt alkalmazása mellett figyelembe kell venni az esetlegesen vonatkozó más nemzetközi illetve regionális előírásokat is - pl. GDPR. A diagnosztikai és terápiás célra felhasznált emberi mintákkal dolgozó szervezeztek esetében megfontolandó a 15189 iletve más klinikai szabványok használata

Forrás: www.iso.org

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Melyek azok az alapvető szempontok, amiket egy biobank létrehozásakor figyelembe kell venni? A biobank egy olyan speciális gyűjtőhely, ahol szigorú környezeti feltételek – pl. hőmérséklet, páratartalo

A biobank egy olyan speciális gyűjtőhely, ahol szigorú környezeti feltételek – pl. hőmérséklet, páratartalom - mellett biológiai (általában emberi) mintákat tárolnak. Ezek a minták később a tudományos

A biobankolás az a folyamat, amelynek során a testnedvekből vagy szövetekből származó mintákat gyűjtenek kutatási célokra, hogy jobban megértsük az egészségi állapotunkat és a betegségeket (lásd "A bi

Post: Blog2_Post
bottom of page