top of page

Biobank születik

Updated: Feb 20, 2022

Melyek azok az alapvető szempontok, amiket egy biobank létrehozásakor figyelembe kell venni?

A biobank egy olyan speciális gyűjtőhely, ahol szigorú környezeti feltételek – pl. hőmérséklet, páratartalom – mellett biológiai (általában emberi) mintákat rendszerezetten tárolnak. Ezek a minták később a tudományos kutatatómunkához, prospektív vagy retrospektív klinikai vizsgálatokhoz, és szigorú feltételek mellett terápiás kezelésekhez is felhasználhatóak. A tárolt minták fajtája, és a felhasználás célja predesztinálja a létrehozandó bibank kialakítását és a szükséges feltételek megteremtését - infrastruktúra, működési eljárásrend, informatikai háttér, felügyeleti rendszer. A humán minták tárolása különösen gondos szabályozást igényel az etikai szempontok figyelembevétele miatt.


A feltételek biztosításához jelentős költségek társulnak, ezért már a tervezéskor gondoskodnunk kell a megfelelő mértékű és folyamatos finanszírozásról. A biobankok működése szigorú eljárásrend (SOP) mentén kell, hogy történjen a mintavételtől kezdve, a szállítást és a tárolás biztonságát is beleértve, a mintafeldolgozásig. Mindezen folyamatoknak teljen átláthatónak kell lenniük, melyek a jogi és etikai feltételeknek egyaránt megfelelnek. Az adatokat egy szigorúan védett, titkosított adatbázisban tároljuk, melyben nyomon követhető a mita élettörténete, a klinikai és mintainformációk.


A Biobankok típusai:

 • Betegség-orientált biobankok

 • Populáción alapuló biobankok

 • Virtuális adattárak

Alapkövetelmények

 • Akkreditáció

 • Hozzájárulások, etikai és jogi szempontok

 • Sztenderdizált munkafolyamatok

 • Személyzetpolitika

 • Biológiai biztonsági követelmények

 • Eszközök és helyszín

 • Informatikai háttér

 • Finanszírozás

Forrás:

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6777713/

7 views0 comments

Recent Posts

See All

A biobank egy olyan speciális gyűjtőhely, ahol szigorú környezeti feltételek – pl. hőmérséklet, páratartalom - mellett biológiai (általában emberi) mintákat tárolnak. Ezek a minták később a tudományos

A biobankolás az a folyamat, amelynek során a testnedvekből vagy szövetekből származó mintákat gyűjtenek kutatási célokra, hogy jobban megértsük az egészségi állapotunkat és a betegségeket (lásd "A bi

Post: Blog2_Post
bottom of page